پنل کاربران

 

نام کاربری:
پسورد:


» عضویت در سایت

 

«بسمه تعالي»

فراخوان مقالات

کنگره سراسری شهدای هنرمندکشور

با همکاری

هنرمندان، انديشمندان و فرهیختگان فرهنگی و هنری برگزارمي­كند

كنگره سراسري  2000 شهید هنرمند كشور

اهداف:

 1. ترويج، تعمیق و گسترش فرهنگ و اندیشه ايث ار و شهادت
 2. شناخت اندیشه و انعکاس، فرهنگ و سیره عملی شهدای هنرمند
 3. بسترسازي و ترغیب جامعه هنری براي ارتقاي كيفيت فعاليت­هاي هنري درجهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
 4. گنجینه سازی از آثار هنری شهدا و غنا بخشيدن به منابع و گنجينه توليدات هنري
 5. مفهوم سازی و تبیین عالمانه هنر والا و متعهد
 6. قدرداني و تجليل ازهنرمندان شهيد خالق آثار هنري
 7. قدردانی و تجلیل از هنرمندان خالق آثار هنری در ارتباط با شهید، شهادت یا سیره شهدای هنرمند  

محور­هاي موضوعات:

 1. بخش مفهوم شناسی
 2. بخش ارزش شناسی
 3. بخش زیبایی شناسی
 4. بخش ویژه مرتبط با شعارسال نامگذاری شده ازسوی مقام معظم رهبری درسال 1393
 5. بخش آزاد مبتنی برارتباط مفاهیم «هنر»، «هنرمند»، «شهید»، «شهادت»، (به صورت ترکیبی یا مفرد) 

موضوعات مقالات:

الف: مفهوم شناسی

 1. مفاهیم ارزشی درنگاه، اندیشه و سیره عملی و وصایا و آثار شهدای هنرمند
 2. تأویل معرفتی مقام شهید درخلق آثارهنری
 3. مفهوم سازی فرهنگ شهادت و کاربردهای آن در هنر معاصر
 4. شهادت پژوهی درساحت هنر
 5. نشانه شناسی فرهنگ شهادت در آثار هنرمندان انقلاب اسلامی
 6. بررسی جایگاه هنردر دفاع مقدس با رویکرد تبیین شأن شهید
 7. تأثیرمتقابل هنر و شهادت طلبی در هنرمندان شهید
 8. تبیین تداوم راه شهادت و روحیه شهادت طلبی در هنر معاصر
 9. نقش هنرمندان شهيد در ترويج، توسعه و نشراندیشه و فرهنگ ايثار و شهادت 
 10. بررسی و تحلیل مفهومی «هنر»، «هنرمند»، «شهید»، «شهادت»، (به صورت ترکیبی یا مفرد) 

ب: ارزش شناسی

 1. نقش و ارتباط هنر و هنرمند انقلابي دردفاع مقدس
 2. نقش و جایگاه شهدای هنرمند درمقاومت و پایداری و دردوران دفاع مقدس
 3. نقش و نسبت هنر و هنرمندان شهيد درانقلاب اسلامي و ماندگاري و پايداري آن
 4. جایگاه شناسی تطبیقی مقام شهادت درهنراسلامی درمقایسه با هنرسایرادیان
 5. میزان و چگونگی تأثیرهنرِهنرمندان شهید بررزمندگان اسلام دردوران دفاع مقدس
 6. میزان و چگونگی تأثیرهنرِهنرمندان شهید برنسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی درایران
 7. چشم اندازهنر «شهادت» درافق انقلاب اسلامی ایران 
 8. چشم اندازهنر «شهادت» درافق انتظار و بیداری اسلامی
 9. رابطه متقابل هنرمندان شهید وبیداری اسلامی درسطح بین­المللی
 10. رابطه متقابل انقلاب اسلامی وشهدای هنرمند درابعاد جهانی
 11. هنر و هنرمندان شهید و سند چشم انداز 1404     

 

ج: زیبایی شناسی

 1. آراء و انديشه­هاي هنرمندان شهيد (مطالعه موردي هنرمندان شهيد)
 2. بررسي سبك زندگي هنرمندان شهيد
 3. بررسي پيوند هنر و شهادت (براساس صحبت حضرت امام (ره): شهادت، هنرمردان خداست.)
 4. بررسي و تحليل محتواي توليدات و آثارهنري هنرمندان شهيد به طورمجزا درهررشته تخصصي هنری
 5. شیوه سازی سیره نگاری شهدا درهنرروایی
 6. بررسی وشناخت نظریه­های زیبایی شناسانه هنردرمنظر شهید و شهادت
 7. روش شناسی ترویج فرهنگ شهادت درهنرمردمی
 8. چگونگی پرداخت زندگی هنری هنرمندان شهید با هدف تأثیرگذاری برمخاطبان جوان
 9. نحوه تعامل دانشگاهیان با مقوله هنرمندان شهید چگونگی عرضه آثارهنری هنرمندان شهید درجامعه به طورعام وخاص
 10. بررسی تفاوت و شباهتهای تطبیقی حکمت هنرشهدای هنرمند با فلسفه هنر 
 11. بررسی وجه تمایز هنرمبتنی برحکمت متعالی و هنرمبتنی برفلسفه صِرف
 12. رویکردها و روش های طرح هنر و هنرمندان شهید دفاع مقدس دررسانه ها و نهادها
 13.  تبیین تفکراقتصادی شهید هنرمند درتولید آثارهنری آنان وبررسی تطبیقی این تفکربا اصول اقتصاد مقاومتی  

 

د: بخش ویژه

ارتباط سنجی گسترش فرهنگ شهادت و جایگاه شهید هنرمند با شعارسال 1393 نامگذاری شده ازسوی مقام معظم رهبری: «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» 

و: بخش آزاد

موضوع آزاد مبتنی برارتباط مفاهیم «هنر»، «هنرمند»، «شهید»، «شهادت»، (به صورت ترکیبی یا مفرد)  

راهنماي تهیه و ارسال مقالات:

 1. چکیده مقالات، حداقل 300 و حداکثر 500 کلمه همراه با 3 تا 6 كليد واژه و مقالات با محوريت موضوع­هاي ارائه شده، حداکثر 8000 کلمه ارسال شود. چکیده و متن مقالات، با فونت 12 و عناوين با فونت 14 نازنين درمحيط word تايپ شود.

 2. مقالات از طريق سايت  lalehfam.ir طبق جدول زمان بندی شده زیرارسال شود:

الف) چکیده مقالات؛ تا تاریخ: 30/ 09/ 1393

ب) اصل مقالات: تا تاریخ: 30 / 10/ 1393

انتخاب مقالات برتر:

پس ازبررسی و داوری مقالات توسط هیئت علمی کنگره، همزمان با برگزاری همایش به عنون یکی ازبرنامه های کنگره سراسری، ازصاحبان مقالات برتربا لوح تقدیر، تندیس کنگره و جوایزارزنده، تقدیرشایسته به عمل خواهد آمد. همچنین مقالات برگزیده درمجموعه کتاب مقالات تخصصی کنگره سراسری شهدای هنرمند کشور، به زیورطبع آراسته خواهند شد. زمان برگزاری کنگره سراسری نیز، متعاقباً اعلام خواهد بود.

یادآوری:

- مقاله ارسالی، بايد نتيجه پژوهش­هاي نويسنده باشد و نبايد قبلاً درهيچ نشريه داخلي يا خارجي به چاپ رسيده باشد.

- مقاله بایستی دارای ویژگی­ها و ساختار مقاله علمی پژوهشی (چکیده، کلید واژه، ارجاع درون متنی، منابع و...) باشد.

- مسئوليت مطالب درج شده درمقاله برعهده نويسنده مي­باشد. دبيرخانه کنگره نیز، در قبول و يا رد مقالات مجازمي­باشد و مقالات دريافتي به هيچ وجه مسترد نمي­شود. بدیهی است، مقالاتی که با فُرمت خواسته شده مطابقت نداشته باشد، بررسی نخواهد شد.

 

شیوه نامه نگارش مقاله:

 

 

شیوه نامه نگارش مقاله:  

ساختار  و ترتیب مقاله علمی- پژوهشی

- مشخصات نويسنده/ نويسندگان: اين صفحه بايد بدون شماره، شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله بايد کاملاً گويا و بيانگرمحتوای مقاله باشد)، نام و نام خانوادگی نويسنده/ نويسندگان، ‌ رتبه علمی، نام مؤسسه يا محل اشتغال، شماره تماس و پست الکترونيکی باشد. لازم به توضیح است ذکرمشخصات فوق درمورد تمامی نویسندگان الزامی است.

- چکيده فارسی: حداقل 300 و حداکثر 500 کلمه، با ذکر عنوان مقاله و کليدواژگان (سه تا شش کلمه) در يک صفحه جداگانه تنظيم گردد. چکيده بايد به‌تنهايی بيان کننده تمام مقاله و شامل: طرح و بيان مساله اصلی پژوهش، اهداف و روش تحقيق، جامعه آماری مورد مطالعه، مهم‌ترين يافته‌ها و نتيجه‌گيری باشد.

- واژگان کلیدی: شامل حداقل 3 و حداکثر 6 واژه اصلی باشد. ازدرج عبارت های بیش از دو واژه به عنوان واژه کلیدی اجتناب شود.

- مقدمه: شامل طرح موضوع (بيان مسئله هدف يا اهداف پژوهش، ضرورت يا اهميت پژوهش) باشد.

- پيشينه تحقيق

- روش تحقيق

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، يافته‌ها و نتيجه‌گيری تحقيق باشد.

- نتيجه تحقيق: بايد به‌گونه‌ای منطقی و مستدل (همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) وشامل پاسخ به سؤال تحقيق درقالب ارائه يافته‌های تحقيق باشد.

- پی‌نوشت‌ها: شامل برابرنهادهای لاتين و توضيحات ضروری درباره اصطلاحات ومطالب مقاله است که بايد به ‌ترتيب با شماره درمتن وبه ‌‌صورت پی‌نوشت درانتهای مقاله درج گردد.

- منابع ومآخذ: به‌ ترتيب حروف الفبا برحسب نام‌خانوادگی نويسنده مرتب گردد (فارسی و لاتين).

- بخش انگليسی: دو صفحه است که در پايان مقاله پس ازمنابع می‌آيد و شامل مشخصات نويسندگان وترجمه کاملی ازچکيده فارسی است.

- متن مقاله: حداکثر 8000 کلمه (درحداکثر 20 صفحه يکرو (با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و تصاوير)، درهرصفحه 20 سطر، درمحیط 2003 word یا 2007 word و با استفـاده از قلـم (فـونت)B lotus با اندازه 14 ارائه شود.

- کليه صفحات به‌جز صفحه مشخصات نويسنده/نويسندگان بايد به‌ترتيب شماره‌گذاری شده باشند.

- حداقل تعداد ضروری تصوير، نمودار و جدول در مقاله حائز اهميت است.کلیه تصاویربايد با کيفيت مناسب و با دقت 300 dpi در فرمتjpg))، باذکر منبع و تعيين محل مناسب ‌باشد.

- عنوان جدول و نموداربالا سمت راست ومأخذ آن درادامه عنوان ذکر شود. چنانچه جدول و نمودارحاصل کارپژوهشی نویسندگان است، درمحل مآخذ از واژه «نگارنده / نگارندگان» استفاده شود.

- عنوان تصوير، پايين سمت راست ومأخذ آن درادامه عنوان درج گردد. چنانچه تصویرحاصل کارپژوهشی نویسندگان است، درمحل مآخذ از واژه « نگارنده / نگارندگان» استفاده شود.

- شيوه تنظيم منابع (فارسی و لاتين) به شرح زیرباشد:

درمتن مقاله: (نام خانوادگی نويسنده، سال انتشار: صفحه) به طورمثال: (پورصانع، 1389 : 35 )

   درفهرست منابع پايان مقاله:

- برای کتاب: نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، جلد، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار: نام ناشر.

- برای مقاله: نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره يا سال (شماره مجله در سال مورد نظر)، شماره صفحه‌های مقاله درمجله.

- سند اينترنتی: نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده (تاريخ). عنوان سند. آدرس اينترنتی به‌طور کامل. [تاریخ دسترسی].

- درمنابع لاتين به جای نام نويسنده، به ترتيب حرف اول نام و نام ميانی نويسنده آورده مي شود.

- محل قرارگیری معادل واژه های لاتین درمتن بلافاصله دربرابر واژه و یا درانتهای متن و دربخش پی نوشت ها خواهد بود. ازدرج زیر نویس اکیدا خودداری شود. 

 

لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :


نظر شما : *
آخرین خبرها
اشتراک در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:  

شماره موبایل:  

آدرس ایمیل شما: